2009-03-24

Tack

För alla tips på bloggar i gymnasieskolan. Det enda problemet verkar vara tid att läsa alla kreativa elevers alster. Någon som kan tipsa om en lästjänst ;-)

2009-03-20

Innovativ Lärare på min skola

Hektisk vecka!
I förra veckan nominerade jag Anders Kalat - en kollega - till Microsofts "Innovativa lärare". Han är huvudansvarig för ett ämnesövergripande projket vi har kört på skolan i två år nu. I fredags fick jag veta att han vann!

Jättekul för honom och för skolan. Innebar dock en hel del jobb, eftersom vi blev tvungna att på två dagar översätta hela nomineringsdokumentationen till engelska.

Så nu blir det 3 dagar i Wien för Anders.

Projektet då?
Jo, det heter "Staden" och går i korthet ut på följande: Alla elever på NV åk2 samlas under två skoldagar i fyra olika "stadsgrupper". Varje sådan grupp är blir tilldelad en fiktiv stad med olika förutsättningar vad gäller geografi, naturresurser, medicinska problem etc.

Målet för eleverna är att göra staden hållbar för en miljon invånare i minst 500 år.
För att göra detta krävs att de löser mat och vattenförsörjning, energi, avfall, transport etc.

Förutsättningarna för städerna är sådana att de enkla lösningarna inte förslår, och att de tvingas till en del etiska ställningstaganden under resans gång. (Av typen: är det ok att flytta en ursprungsbefolkning för att bygga en damm?)

När eleverna löser problemen ska deras förslag beläggas med uträkningar av typen "är floden tillräckligt stor för vattenkraft? Hur mycket effekt får vi ut?"

2009-03-11

Bloggen i undervisningen 2

Har vid det här laget sett en massa intressanta exempel på hur bloggar används både pedagogiskt och kreativt. Tyvärr (för mig...) har samtliga varit på grundskolan. Jag är nyfiken: det måste ju rimligtvis finnas mängder av vettiga sätt att blogga även i gymnasiekurser.
- Hur får man bra pedagogik av det?
- Gruppbloggar eller individuella?
- Lärarblogg eller elev?

Tips och goda exempel tages tacksamt emot!